Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til samferdselsministeren

Om at det foreslås en reduksjon av togtilbudet på Østlandet, til tross for at NSB kan vise til en gledelig utvikling av reisende, begrunnet med økning i togtilbudet

Datert: 15.01.2004
Besvart: 28.01.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): NSB kan vise til en gledelig utvikling av reisende med lokaltog på Østlandet, og årsaken er begrunnet med økning i togtilbudet på en del strekninger. Da blir det et tankekors at det nå foreslås en reduksjon av togtilbudet hvor særlig Gjøvikbanen rammes betydelig mye hardere enn andre banesterkninger på Østlandet. Om NSBs forslag blir vedtatt, betyr dette at antall trafikanter som reiser kollektivt, vil minke og biltrafikken øke.

Hvordan vil statsråden forklare dette som er i strid med de nasjonale målsettinger?


Les hele debatten