Muntlig spørsmål fra Haakon Blankenborg (A) til utviklingsministeren

Om å følgje opp dei amerikanske initiativa til å prøve å fjerne illegitim gjeld, med bakgrunn i gjeld Saddam Hussein har pådrege Irak

Datert: 17.12.2003
Besvart: 17.12.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Haakon Blankenborg (A)

Spørsmål

Haakon Blankenborg (A):


Les hele debatten