Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til kultur- og kirkeministeren

Om hvorvidt det er akseptabelt at Opplysningsvesenets fond øker festeavgiftene dramatisk i flere tilfeller

Datert: 22.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): I flere tilfeller øker Opplysningsvesenets fond festeavgiftene dramatisk. For et areal til en idrettsplass i Lom kommune øker avgiften fra 300 kr pr. år til 55 000 kr. I Nord-Fron kommune har OVF jordleieavtaler med jordbrukere. Jordbrukerne har investert store summer i opparbeiding av jordarealene og stått for verdiøkningen. Nå får de tilbud om kun 5-årige avtaler og avgiftsøkning på flere hundre prosent av OVF.

Mener statsråden dette er akseptabelt, eller bør OVF ta andre hensyn enn markedsverdi?


Les hele debatten