Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Om å bidra til at også Vigra flyplass får en 90 pst. reduksjon i startavgiften for utenlandstrafikk

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I desember 2002 ble det besluttet å gjennomføre en prøveordning der 6 lufthavner fikk en 90 pst. reduksjon på startavgiften for utenlandsruter. I Møre og Romsdal innbefattes Kvernberget og Årø av ordningen, mens Vigra ikke blir innbefattet, til tross for at et flyselskap har tilkjennegitt at de vil starte flygninger fra Vigra dersom også denne flyplassen får denne avgiftsreduksjonen.

Vil statsråden medvirke til at også Vigra flyplass får en 90 pst. reduksjon i startavgiften for utenlandstrafikk?


Les hele debatten