Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å hindre at en utvikling med dyrere plasser og lange køer i kulturskolen undergraver ideen om at dette skal være et tilbud til alle, også minoritetsbarn

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge Kulturskolerådet er det i mange kommuner nå blitt vesentlig dyrere å ha barn i kulturskolen. Konsekvensen kan bli at noen foreldre ikke vil få råd til å sende sine barn til kulturskolen. Det er grunn til å tro at dette vil ramme barn med minoritetsbakgrunn. En utvikling med dyrere plasser og fortsatt lange køer undergraver ideen om at kulturskolen skal være et tilbud til alle, også minoritetsbarn. Det vil bety ulik tilgang til kulturell kompetanse.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre en slik mulig utvikling?


Les hele debatten