Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om å hindre at pensjonsordninger blir salderingspost i konkurransen mellom kommunale og private aktører, på bakgrunn av at Pensjonskommisjonen går inn for obligatorisk tjenestepensjon

Datert: 29.01.2004
Fremsatt av: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
Besvart: 04.02.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Pensjonskommisjonen går inn for at det blir etablert en form for obligatorisk tjenestepensjon. I tråd med den samme holdning krever nå Høyre-ordføreren i Stavanger at private selskap som skal konkurrere med kommunen om oppdrag må ha pensjonsordninger for sine ansatte.

Hvordan ser statsråden på dette, og hvordan kan hun hindre at ansattes pensjonsordninger blir salderingspost i konkurransen mellom kommunale og private aktører?


Les hele debatten