Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om å bedre situasjonen for fiskeindustrien og lokalsamfunnene i Finnmark

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har i de siste årene vært stigende arbeidsledighet blant arbeidere i fiskeindustrien uten at styresmaktene har engasjert seg vesentlig. Politikken har altfor lenge vært styrt av interesser og personer uten god nok kjennskap til særegenheten til fiskerinæringen og fiskeindustriens og lokalsamfunnenes problemer. Det siste eksempel på dette er forslaget om å fjerne ordningen med produktavgift.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å bedre situasjonen for fiskeindustrien og lokalsamfunnene i Finnmark?


Les hele debatten