Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Om behov for flere fengselsplasser i Agder, og hvorvidt statsråden er positiv til planene om å etablere et nytt fengsel i privat regi

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Det er i dag et stort behov for flere fengselsplasser i Agder, spesielt i Kristiansand, der fengselet er uegnet for soning over lengre tid. Agder politidistrikt bruker i dag 20 årsverk bare for å frakte fanger til fengsel i andre landsdeler. Kriminaliteten er stor i Agder, og fra ulike faglige hold pekes det på mangelen på fengselsplasser i landsdelen.

Ser statsråden behovet for flere fengselsplasser i Agder, og er han positiv til planene om å etablere ett nytt fengsel i privat regi i landsdelen?


Les hele debatten