Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Om at CO¨2-injisering i Gullfaks-feltet ville gitt en større utvinningsgrad og reduserte utslipp, og hvordan statsråden stiller seg til at prosjektet med CO¨2-håndtering nå kan bli skrinlagt av Statoil

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Det har over en tid vært utredet om CO2 kan injiseres i Gullfaksfeltet, slik at man kan øke oljeproduksjonen på feltet. En CO2-injesering ville trolig gitt en større utvinningsgrad enn vanninjeksjon. Statoil har foreløpig valgt å gå videre med vanninjeksjon. CO2-injeksjon på Gullfaks ville gitt norsk industri viktig erfaring og kompetanse på håndtering av CO2, og det ville bidratt til betydelig reduserte CO2-utslipp.

Hvordan stiller statsråden seg til at prosjektet med CO2-håndtering nå kan bli skrinlagt?


Les hele debatten