Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvilke incentiver statsråden ser for seg blir brukt overfor potensielle gasskraftverkutbyggere for å få igangsatt bygging av CO¨2-frie gasskraftverk dersom ekstrakostnadene ikke blir dekket

Datert: 29.01.2004
Besvart: 04.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ifølge Dagsavisen 26. januar ønsker Skagerrak Energi å søke om konsesjon for bygging av et "rent" gasskraftverk i Grenlandsområdet. Påfølgende dag skriver avisen at statsråden "kan heller ikke garantere at Regjeringen vil dekke ekstrautgiftene som et CO2-fritt gasskraftverk vil ha i forhold til et konvensjonelt kraftverk".

Hvilke øvrige incentiver ser statsråden for seg blir brukt ovenfor potensielle gasskraftverkutbyggere for å få igangsatt bygging av CO2-frie gasskraftverk dersom ekstrakostnadene ikke blir dekket?


Les hele debatten