Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å medvirke til at skjevdelingen i bevilgninger til vei endres slik at områder med store ulykkesutsatte veier, som Hedmark og Oppland, får økte investeringer

Datert: 30.01.2004
Besvart: 11.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Trafikkulykkene i Hedmark og Oppland kostet i fjor mellom 2-3 mrd. kr. Fylkene har 14 pst. av riksveinettet og 12 pst. av trafikkarbeidet, men får kun 3 pst. av investeringsmidlene til vei.

Statsråden er ofte i mediene om trafikksikkerhet og nullvisjon, det er bra med utspill, men vil statsråden medvirke til at denne skjevdelingen i bevilgninger endres slik at områder med store ulykkesutsatte veier får økte investeringer?


Les hele debatten