Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av lovvedtaket om musikk- og kulturskoletilbud i alle kommuner

Datert: 20.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Stortingets lovvedtak om musikk- og kulturskoletilbudene i alle kommuner vil tre i kraft fra 1. juli 1998.

Hvordan vil statsråden følge opp dette lovvedtaket?


Les hele debatten