Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

Om at det tas sikte på en anbudskonkurranse om overtakelse av Småbåtregisteret, og hvorvidt Toll- og avgiftsdirektoratet vil bli gitt anledning til å delta

Datert: 04.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Finansdepartementet har i brev til Kongelig Norsk Båtforbund opplyst at det tas sikte på en anbudskonkurranse om overtakelse av Småbåtregisteret i løpet av første halvår i år.

Vil de som skal overta driften måtte dekke investerings- og utviklingskostnadene Toll- og avgiftsdirektoratet har hatt, hva vil det eventuelt bety for driftskostnadene i Småbåtregisteret, og vil Toll- og avgiftsdirektoratet bli gitt anledning til å delta i anbudskonkurransen?


Les hele debatten