Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til olje- og energiministeren

Om å hindre at fastprisavtaler på strøm og uprioritert nettleie ødelegger for alternativ oppvarming, fordi summen blir lavere enn fjernvarmepris basert på f.eks. bioenergi

Datert: 04.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Flere og flere større forbrukere av strøm inngår fastprisavtale på strøm. Elektrokjeler med uprioritert nettleie ødelegger for bioenergi og annen alternativ oppvarming. Dette er med på å forverre kraftsituasjonen ytterligere fordi summen av fast pris og uprioritert nettleie blir lavere enn fjernvarmepris basert på f.eks. bioenergi.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at dette skjer?


Les hele debatten