Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Om status for Regjeringens arbeid med en plan for energigjenvinning i industrien

Datert: 04.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): I Innst. S. nr. 240 for 2001-2002 om Norsk klimapolitikk sier en enstemmig energi- og miljøkomité at Regjeringen snarest bør sette i gang arbeidet med en samlet plan for energigjenvinning basert på kartlegging av de muligheter som er til stede for å kunne utnytte gjenvunnet energi når industrien, andre aktører og myndigheter inngår i et forpliktende samarbeid.

Hva er status for Regjeringens arbeid med denne planen?


Les hele debatten