Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Om at avrenningssituasjonen i Østfold har skapt store problemer for vassdragene, og hvilke statlige virkemidler som planlegges for å forhindre og redusere avrenning

Datert: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I Budsjett-innst. S. nr. 8 for 2003-2004 viste næringskomiteen spesielt til at Østfolds avrenningssituasjon har skapt store problemer for vassdragene, og at fylket bør gis prioritet i arbeidet med å forhindre og redusere avrenning. Morsa-prosjektet trenger ressurser for å nå de myndighetsbestemte mål om vannkvalitet.

Hvilke statlige virkemidler planlegges fra statsrådens side?


Les hele debatten