Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om å sikra at norske selskap rettar seg etter FN sin organisasjon for skipsfart sin resolusjon om erstatning til etterlatne etter skipsulykker

Datert: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): FN sin organisasjon for skipsfart, IMO, sin resolusjon A 931 gir etterlatne etter skipsulykker utan vilkår krav på utbetaling av erstatning ved ulykke og død. Gjennom media har det kome fram påstandar om at norske selskap fører ein praksis i strid med denne resolusjonen.

Kva vil statsråden gjera for å sikre at Noreg og norske selskap rettar seg etter denne resolusjonen?


Les hele debatten