Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til justisministeren

Om å forebygge at barnevernstiltak juridisk sett oppfattes som straff, i lys av at Høyesterett anser videre straffeforfølging etter tvangsinnleggelse ved en barnevernsinstitusjon som dobbeltstraff

Datert: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Høyesterett har akkurat avsagt dom om videre straffeforfølgning av en 17-åring voldsutøver fordi barnevernet, som strakstiltak, gjennomførte tvangsinnleggelse ved en barneverninstitusjon. Høyesterett tolker tvangsinnleggelsen som straff og anser en videre straffeforfølgning som dobbelt straffeforfølgning. Norge har vedtatt EMK-retningslinjer om å avskaffe dobbeltstraff.

Hva vil statsråden gjøre for å forebygge at barneverntiltak juridisk sett oppfattes av rettssystemet som straff?


Les hele debatten