Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til samferdselsministeren

Om å bidra til en rask avklaring og følge opp tidligere forutsetning om den statlige medfinansieringen av en kollektivløsning til Fornebu

Datert: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): En kollektivløsning mellom Lysaker og Fornebu har vært en viktig forutsetning for videre utvikling av Fornebu-området. Det er nå skapt stor usikkerhet om framdrift i utbyggingsplanene på grunn av departementets krav om ytterligere utredning.

Vil statsråden bidra til en rask avklaring og følge opp tidligere forutsetning om den statlige medfinansieringen av en kollektivløsning til Fornebu?


Les hele debatten