Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til justisministeren

Om kva som er att av likskapsprinsippet for det vernepliktsbaserte forsvaret etter at Regjeringa har friteke Frederic Hauge

Datert: 24.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Føresetnaden for å kunne ha eit vernepliktsbasert forsvar i Noreg er at denne plikta vert praktisert likt for alle, med dei unntak som er fastlagt i lova.

Kva er att av dette likhetsprinsippet etter at Regjeringa no har friteke Frederic Hauge?


Les hele debatten