Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til landbruksministeren

Om store problemer med avrenning fra landbruket til vassdragene, og hvorfor man ikke prioriterer f.eks. Østfold med midler til spesielle miljøtiltak, der drikkevannskilden Vansjø er sterkt forurenset

Datert: 05.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Midler til spesielle miljøtiltak i landbruket er redusert med ca. 5 mill. kr fra 2001. For Akershus og Østfold er reduksjonen 1,1 mill. kr. Akershus og Østfold har store problemer med avrenning fra landbruket til vassdragene. Drikkevannskilden Vansjø som forsyner 60 000 er sterkt forurenset og dette gjelder også de andre vassdragene i Østfold.

Hvordan kan statsråden forsvare at man ikke prioriterer Østfold med midler til spesielle miljøtiltak?


Les hele debatten