Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 06.02.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I hvor stor grad er investeringsbudsjettene slik de framkommer fra flertallet etter behandlingen av Nasjonal transportplan 2002-2011, oppfylt for områdene veginvesteringer, jernbaneinvestering, luftfart og Kystverket?


Les hele debatten