Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt bompengeinnkreving ligger innenfor veglovens rammer, og det er moralsk rett å ta dobbelt betaling for veibruk

Datert: 11.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Etter vegloven § 20 er det klart at staten bærer utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av riksveiene i Norge. Selv om det betales inn nærmere 40 mrd. kr fra bilistene i forskjellige bilrelaterte avgifter, dukker det stadig opp bompengeprosjekter. Flere bil- og trafikkorganisasjoner stiller spørsmålstegn ved lovligheten av bominnkreving.

Mener statsråden at innkreving av bompenger ligger innenfor veglovens rammer, og er det moralsk rett å ta dobbelt betaling for veibruk?


Les hele debatten