Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om at det ifølge losene i Fredrikstad står dårlig til med sikkerheten i farledene, med eksempel i mangelfull oppmerking av skipsleden fra Øra gjennom Glomma til Sarpsborg

Datert: 16.02.2004
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 25.02.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Losene i Fredrikstad forteller at det står dårlig til både med sikkerheten i farledene, men også ombord i enkelte skip. Oppmerkingen av skipsleden fra Øra gjennom Glomma til Sarpsborg er mangelfull, og det er i det siste meldt om livsfarlige skip og situasjoner som i verste fall kunne ha medført skips- og miljøkatastrofer.

Hva vil statsråden foreta seg for å rette på forholdene?


Les hele debatten