Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til justisministeren

Datert: 17.02.2004
Spørsmålet er trukket tilbake

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): Politiattest kan kreves fremlagt før ansettelse i visse stillinger som innebærer utstrakt kontakt med barn. Denne opplyser om søker tidligere er straffet for en sedelighetsforbrytelse, men ikke om vedkommende f.eks. er dømt for drap eller for grov vold. Straffeloven § 29 gir domstolene mulighet til å ilegge rettighetstap. Rettighetstap ilegges sjeldnere enn ønskelig.

Vil statsråden foreslå lovendring slik at domstolene må vurdere rettighetstap dersom en person dømmes for drap og/eller en alvorlig voldsforbrytelse?


Les hele debatten