Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om å ivareta et forslag i Stortinget om en utredning om situasjonen for seksuelt misbrukte barn og deres familier

Datert: 19.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Ved behandling av St.meld. nr. 40 for 2001-2002 fikk SV flertall for et forslag i Stortinget om en utredning om situasjonene for seksuelt misbrukte barn og deres familier i Norge med særlig fokus på rettspraksis, behandlingstilbud, oppfølging og kompetanse.

Hva har statsråden iverksatt for å ivareta dette forslaget?


Les hele debatten