Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om at statsråden viste til at man ikke kan gripe inn i selskapenes beslutning hva gjelder bygging av gasskraftverk, samtidig som at det i det siste er bygget vindkraftverk med lavere lønnsomhet

Datert: 19.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Statsråd Steensnæs viste i Stortingets muntlig spørretime den 11. februar 2004 til at Regjeringen ikke kan gripe inn i selskapenes beslutningsvurdering hva gjelder bygging av gasskraftverk. Samtidig ser vi at det i det siste er bygget en del vindkraftverk rundt i Norge, til tross for at slike anlegg har lavere lønnsomhet enn gasskraftverk.

Tror statsråden det ville blitt bygget vindkraftanlegg i Norge uten statlige subsidier, støtteordninger og/eller tilrettelegging?


Les hele debatten