Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorfor Regjeringen er opphengt i den geografiske plasseringen av gasskraftverkene, all den tid CO¨2-"forurensningen" anses å være et globalt miljøproblem

Datert: 19.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I Stortingets muntlig spørretime 11. februar 2004 sa statsråd Steensnæs: "Regjeringen er positiv til å la de tre konsesjonene som er gitt for konvensjonelle gasskraftverk på både Skogn, Kårstø og Kollsnes, få gå, slik at det er opp til eierne hvorvidt disse gasskraftverkene skal bygges eller ikke".

Dersom statsråden er positiv til at disse tre konsesjonene skal brukes, hvorfor er Regjeringen så opphengt i den geografiske plasseringen, all den tid CO2-"forurensingen" anses å være et globalt og ikke lokalt miljøproblem?


Les hele debatten