Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om å ta initiativ til å revurdera Sem-erklæringa sitt mål at veksten i offentleg forbruk skal vera mindre enn veksten i privat forbruk, for å sikra lokale velferdstilbod

Datert: 07.01.2004
Besvart: 07.01.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten