Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til finansministeren

Om at Regjeringens løfter om skattelettelser framstår som meningsløse når det samtidig varsles innstramminger i pensjonene for å klare utgiftene

Datert: 14.01.2004
Besvart: 14.01.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten