Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til finansministeren

Om at en mer ekspansiv finanspolitikk, f.eks. å bevilge mer til skole, eldreomsorg, veier og nyetableringer, ville gjort det lettere å nå inflasjonsmålet og bidratt til stabile vilkår for næringslivet

Datert: 10.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Kjerneinflasjonen som Norges Bank styrer etter, steg med 0,1 pst. fra januar 2003 til januar 2004. Norsk økonomi følger med andre ord en stø kurs mot deflasjon, samtidig som avviket fra inflasjonsmålet er større enn noensinne.

Ser statsråden nå at en noe mer ekspansiv finanspolitikk, f.eks. å bevilge 3-5 mrd. kr mer til bedre skole, eldreomsorg, veier og nyetableringer ville gjort det lettere å nå inflasjonsmålet og bidratt til stabile vilkår for norsk næringsliv?


Les hele debatten