Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å ta initiativ til å få avdekket eventuelle overgrep mot barn og unge ved de statlige spesialskolene

Datert: 26.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I den senere tid er det kommet utsagn som tyder på at det også ved de statlige spesialskolene ble gjort overgrep mot barn og unge. For deler av barnevernsinstitusjonene har omfattende undersøkelser avdekket alvorlige overgrep. Det er ingen grunn til å anta at situasjonen skulle være annerledes ved de statlige spesialskolene. Det er viktig at de som etter mange års taushet klarer å snakke om det som skjedde, blir trodd.

Vil statsråden ta initiativ til å få avdekket eventuelle overgrep ved spesialskolene?


Les hele debatten