Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til justisministeren

Om tiltak for å redusera ulukker som følgje av bruk av fyrverkeri kvar nyttårshelg, t.d. redusera utsalstida

Datert: 26.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Det skjer mange ulukker med til dels alvorlege personskader som fylgje av bruk av fyrverkeri kvar nyttårshelg. Eit aktuelt tiltak for å redusera dette, er å redusera utsalstida til 1, ev. 2 dagar før nyttår slik ca. 20 ordføraren, hovudsakeleg frå Rogaland, har teke til orde for.

Kva er statsråden si haldning til dette?


Les hele debatten