Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt det er riktig at vindkraft mottar tilskudd mens miljøvennlige vannkraftprosjekt nektes

Datert: 26.02.2004
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 03.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Dagens tilskuddsordninger for kraftproduksjon vitner i mange tilfeller om miljøsymbolikk mer enn fornuftig energipolitikk. Det er for eksempel mulig å produsere strøm i en del drikkevannstunneler. Et slikt tiltak benytter seg av eksisterende rørgater og vannmagasin, med tilnærmet ingen negativ miljøeffekt. Samtidig har dette høyere byggekostnad enn annen vannkraft, og blir derfor ofte nedprioritert.

Mener statsråden det er riktig at vindkraft mottar tilskudd mens slike miljøvennlige vannkraftprosjekt nektes?


Les hele debatten