Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til samferdselsministeren

Om å se til at vedtaket om å utrede en indre fergefri riksveg mellom Stord og Bergen tas med i vurderingen ved utbedringer på vegstrekningen

Datert: 25.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): I forbindelse med Kyststamveien vedtok Stortinget at en indre fergefri riksvei mellom Stord og Bergen skal utredes. Avhengig av trasévalg vil dette alternativet kunne få en til dels betydelig trafikkøkning.

Vil statsråden se til at dette blir tatt med i vurderingen ved nødvendige utbedringer av den aktuelle veistrekning, slik at man unngår uhensiktsmessige «klattløsninger» på deler av denne?


Les hele debatten