Muntlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om å betra samarbeidsrutinane ved skipsulukker, på bakgrunn av påstandar om manglande koordinering og samarbeid mellom ulike offentlege instansar i etterkant av ei ny tragisk ulukke

Datert: 04.02.2004
Besvart: 04.02.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A):


Les hele debatten