Muntlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til nærings- og handelsministeren

Om at oppdrag går til utenlandske verft, med negative konsekvenser for norsk verftsindustri og arbeidsplasser, og at de så ikke kan levere, med eksempel i leveransen til Statoils Kristin-plattform

Datert: 04.02.2004
Besvart: 04.02.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A):


Les hele debatten