Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til nærings- og handelsministeren

Om at ambisjonsnivået i distrikts- og næringspolitikken er redusert, og at Regjeringa sine hovudgrep etter Effektutvalet si vurdering har ein klar sentralistisk effekt

Datert: 04.02.2004
Besvart: 04.02.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten