Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til helseministeren

Om å sikre at Haraldsplass Diakonale Sykehus fortsatt kan være en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten

Datert: 02.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Bergen Diakonissehjem som er en ideell stiftelse, vurderer å avvikle sykehusdriften ved Haraldsplass Diakonale Sykehus dersom den økonomiske situasjonen for sykehuset ikke rettes opp fra oppdragsgiver, Helse Vest, sin side.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Haraldsplass Diakonale Sykehus som ideelt drevet sykehus fortsatt kan være en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten?


Les hele debatten