Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om at ferske tall viser at hver femte elev ikke fullfører videregående opplæring, og hvor statsråden mener at utdanningssystemet svikter

Datert: 03.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Ferske tall fra SSB viser at hver femte elev ikke fullfører videregående opplæring. Frafallet er spesielt høyt blant elever i yrkesfaglig opplæring, hvor så mange som 1 av 3 faller fra. Dette er svært høye tall og de vitner om at vi ikke lykkes med å tilrettelegge 13-årig utdannelsesløp for alle. For mye teori i opplæringen og for dårlig rådgivning underveis og videre i utdanningsløpet kan være noe av forklaringen på det store frafallet.

Hvor mener statsråden at utdanningssystemet svikter?


Les hele debatten