Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utviklingsministeren

Om at det er avgjørende at palestinere og israelere har kunnskap om hverandre for å skape fred og forsoning, og hva statsråden kan gjøre overfor palestinske skolemyndigheter i denne saken

Datert: 04.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Norge har gjennom flere år gitt økonomisk støtte til utdanning i de palestinske selvstyreområdene. For å skape fred og forsoning er det avgjørende at palestinere og israelere har kunnskap om hverandre. Palestinske skolebøker omtaler ikke Israel som en selvstendig stat og kart over området viser ikke staten Israel. Heller ikke israelske byer innenfor 1967-grensen beskrives som israelske.

Hva kan statsråden gjøre overfor palestinske skolemyndigheter i denne saken?


Les hele debatten