Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om praktisering av retten til oppfølging av den enkelte rusmisbruker gjennom retten til en egen individuell plan

Datert: 04.03.2004
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 10.03.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): I kontakt med stoffmisbrukere, pårørende og behandlingsapparat blir det påpekt sterk svikt i oppfølging av rusmisbrukere etter avsluttet behandling i f.eks. institusjon. Rusmisbrukere som søker hjelp og behandling har en lovfestet rett til behandling og til en individuell plan for behandling og oppfølging.

Hvordan praktiseres retten til oppfølging av den enkelte rusmisbruker gjennom retten til en egen individuell plan?


Les hele debatten