Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre at viktig opplæringskompetanse for hørselshemmede elever ikke svekkes ytterligere

Datert: 04.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Ap for 2004 ble det kuttet kraftig i budsjettet for Kap. 243 Kompetansesentra for spesialundervisning. Konsekvensene er at skole- og botilbud for hørselshemmede elever rammes, bl.a. gjelder dette Bjørkåsen videregående skole i Bergen. Flere års budsjettkutt har rammet denne og andre institusjoner, og rammer altså på nytt i 2004.

Hva gjør statsråden for å sikre at viktig opplæringskompetanse for denne typen elever ikke svekkes ytterligere?


Les hele debatten