Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til justisministeren

Om å forsikre at forslag om sikkerhetsklarering av Politihøgskolens styremedlemmer ikke har vært begrunnet fra administrasjonen med at enkelte var uønsket

Datert: 26.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Justisdepartementet avslo allerede i 1993 en henvendelse fra Politihøgskolens administrasjon om sikkerhetsklarering av skolens styremedlemmer. Til tross for dette har den administrative ledelsen flere ganger senere bedt om at styrets medlemmer skal sikkerhetsklareres.

Kan statsråden forsikre om at det ikke har vært noen anledning der den administrative ledelsen ved Politihøgskolen har begrunnet forslagene om sikkerhetsklarering av skolens styremedlemmer med at noen enkeltpersoner i styret var uønsket?


Les hele debatten