Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til justisministeren

Om opplysninger i en rapport til EU-parlamentet om at all kommunikasjon via e-mail, telefon og telefaks i Europa avlyttes av United States National Security Agency

Datert: 27.02.1998
Besvart: 04.03.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): I en rapport til EU-parlamentet heter det at "innenfor Europa blir all e-mail, telefon og telefax kommunikasjon rutinemessig avlyttet av United States National Security Agency". Justisministeren har kjent til rapporten i mange uker.

Hva har norske myndigheter foretatt seg overfor USA?


Les hele debatten