Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om Rikstrygdeverkets endring i oppgjørsavtaler for legemidler til yrkesskadde og krigspensjonister, som innebærer en tungvint og byråkratisk ordning for syke og eldre

Datert: 17.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Rikstrygdeverket har fra 1. januar 2004 avviklet alle forenklede oppgjørsavtaler for yrkesskadde og krigspensjonister. Dette innebærer at mange syke og eldre må betale alle legemidlene på apoteket for så å henvende seg til sitt lokale trygdekontor for eventuelt å få pengene tilbake. Dette er en svært tungvint og byråkratisk ordning som bl.a. vil sette en del mindre bemidlede personer i en vanskelig økonomisk situasjon.

Vil statsråden sørge for at denne endringen reverseres til det beste for de det gjelder?


Les hele debatten