Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Om at Åmot kommune ikke får tiltenkte skatteinntekter fra soldater med 3 års kontrakt i Telemarksbataljonen, fordi hyblene er 7 m^2 for små til å kreve flytting

Datert: 18.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Åmot kommune har satset mye penger på å legge forholdene godt til rette for Forsvarets etableringer i Østerdal garnison. Nå viser det seg at kommunen ikke får tiltenkte skatteinntekter fra soldater med 3-års kontrakt i Telemarkbataljonen fordi hyblene er 7 kvadratmeter for små til å kreve flytting til Rena.

Kan statsråden vurdere å endre regelverket når det inngås såpass lange kontrakter som 3 år selv om antall kvadratmeter ikke er mange nok?


Les hele debatten