Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 18.03.2004
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Statsråden uttaler i Aftenposten 18. mars 2004 at "alt jeg gjør har som siktemål å utjevne forskjeller".

Mener statsråden at åpning for fri etablering av privatskoler kombinert med konkurranse om plassene er i samsvar med et slikt mål om å utjevne forskjeller mellom elevene?


Les hele debatten