Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til miljøvernministeren

Om hvorvidt statsråden mener at den private eiendomsretten er av underordna betydning, og at staten i mange tilfeller er en bedre forvalter av utmarksarealer enn private eiere

Datert: 18.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Miljøvernministeren har i sin tid som statsråd fremma en rekke saker der grunneiere føler seg overkjørt og fratatt råderett over egen eiendom. I mange av sakene blir det heller ikke tilbudt noen rimelig kompensasjon. Typiske eksempler på dette finner vi f.eks. ved etablering av nasjonalparker, i arbeidet med barskogvern og i rovviltforvaltningen.

Mener statsråden at den private eiendomsretten er av underordna betydning og at staten i mange tilfeller er en bedre forvalter av utmarksarealene enn private eiere?


Les hele debatten