Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helseministeren

Om at Helse Fonna har bestemt at fødeavdelingen ved Stord Sjukehus skal sommerlukkes, og hvorvidt det er akseptabelt at kommunen selv må bevilge penger for å holde avdelingen åpen

Datert: 18.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Helse Fonna har bestemt at fødeavdelingen ved Stord Sjukehus skal sommerlukkes, og de fødende sendes til Haugesund. Gravide kvinner i Sunnhordland har protestert sterkt mot stengingen. Helse Fonna regner med å spare 570 000 kr på å holde stengt. Formannskapet i Stord kommune har vedtatt å selv bevilge penger til å holde avdelingen åpen, til tross for at kommunen har anstrengt økonomi.

Synes statsråden det er akseptabelt at tilbudet til fødende kvinner blir avhengig av gaver fra en fattig kommune?


Les hele debatten